Organizacja zajęć

  • Zajęcia odbędą się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w przystosowanych do tego celu salach, w tym komputerowych, wyposażonych w 21 stanowisk komputerowych.
  • Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (piątki po 15.30 - 18.30) oraz w soboty (9.00 - 17.00), przez 5 tygodni.
  • Przewidziano catering dla uczestników szkoleń (kawa, herbata, ciastka).
  • Każdy uczestnik otrzyma teczkę z kalkulatorem notesem i długopisem, komplet materiałów szkoleniowych w formie konspektów przygotowanych przez wykładowców oraz dwa podręczniki (Poradnik oraz Przykłady certyfikacji).
  • Każdy uczestnik otrzyma  specjalistyczny program komputerowy umożliwiający tworzenie certyfikatów energetycznych.
  • Każdy uczestnik, obligatoryjnie, podejmie próbę zdania egzaminu państwowego w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w Warszawie. Koszty egzaminu państwowego w wysokości 800 zł/osobę pokryte będą  w całości  z projektu.
  • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (po zdaniu wewnętrznego egzaminu).