Info Grupa 5

Termin poprawkowego egzaminu wewnętrznego dla grupy 5 odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek).  O godz. 10,00 test z teorii oraz o godz. 12,00 zadanie praktyczne.