Info Grupa 4

UWAGA!

Ostatni termin egzaminu wewnętrznego. Egzamin odbędzie się w dniu 15 czerwca o godz. 9.00 ( sobota). Bardzo proszę o punktualne przybycie. Życzę powodzenia!

Uwaga!

Ważne dla osób, które jeszcze nie zdały egzaminu w Ministerstwie.

Ukazał się kolejny komunikat z listą osób dopuszczonych do części pisemnej

w dniu 8 kwietnia 2013 r.

Wchodza Państwo na hasło : grupa z GIG, nie trzeba okazywać dowodu przelewu - przelew zbiorczy. 

Życzę powodzenia!

 

Informuję, że w dniu dzisiejszym 20 grudnia 2012 r. ukazał się komunikat Ministerstwa

w sprawie osób, które pozytywnie złożyła część praktyczną egzaminu:

http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1795834-p_1.htm

Gratuluję Szczęśliwcom!

 

W związki z kilkoma zapytaniami uprzejmie informujemy osoby, które są zainteresowane ponownym egzaminem w Ministerstwie, iż tryb przystąpienie do tego egzaminu znajduje się na stronie:

http://www.transport.gov.pl/files/0/1791058/Informacjadlakandydatwegzaminponowny.pdf

Informacja dla osób, które nie mogły wziąć udziału w egzaminie poprawkowym   w dniu 29 listopada 2012 r.

W sprawie kolejnego terminu bardzo proszę o kontakt z opiekunem grupy, który wskaże możliwość udziału w egzaminie z kolejna grupą.

UWAGA!

Informacja dla osób, które nie zdały egzaminu wewnętrznego!

Poprawkowy egzamin wewnętrzny odbędzie się dnia 29 listopada 2012 r. (czwartek).

O godz. 10,00 test teoretyczny.

O godz. 12,00 zadanie praktyczne.

Osoby, ktore nie zaliczyły egzaminu wewnętrznego - zapraszamy do uzupełnienia tego obligatoryjnego wymogu projektowego.

Uwaga!

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (www.transport.gov.pl, w zakładce "Świadectwa energetyczne") ukazał się Komunikat z dnia 19 listopada 2012 r. -  lista osób dopuszczonych do części praktycznej egzaminu w  dniu 26 listopada 2012 r.

"Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), ogłasza się listę osób dopuszczonych do części praktycznej egzaminu w dniu 26 listopada 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną przesłane pocztą."

                                                                                                 Życzymy powodzenia!

 

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (www.transport.gov.pl, w zakładce "Świadectwa energetyczne") ukazał się Komunikat z dnia 18 października 2012 r. - lista osób dopuszczonych do części pisemnej w dniu 12 listopada 2012 r.:"Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), ogłasza się listę osób dopuszczonych do części pisemnej egzaminu w dniu 12 listopada 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną przesłane pocztą.
Wniosek ostatniej osoby zakwalifikowanej na egzamin w dniu 12 listopada 2012 r. wpłynął do ministerstwa dnia 11 października 2012 r."

                                                                                                          Trzymamy kciuki!

 

Informuje, że wykaz dokumentów dołączanych do wniosku o ubieganie się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, które należy złożyć u Opiekuna Grupy 4, znajduje się na stronie internetowej www.transport.gov.pl w zakładce świadectwa energetyczne w Informacjach dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Zajęcia Grupy 4 rozpoczną się w dniu 7 września 2012 r. o godz. 15.30

w Głównym Instytucie Górnictwa,

Zespole Edukacji Szkoleń,

w Katowicach

przy Al. Korfantego 79a

w sali nr 11.

Opiekunem Państwa grupy jest mgr inż. Beata Wójcik tel. 32/ 259 24 22

( kontakt możliwy od dnia 3 września 2012 r.)

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie około 15 minut wcześniej.

W załączeniu znajdą Państwo terminarz zajęć.