Info Grupa 3

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (www.transport.gov.pl, w zakładce "Świadectwa energetyczne") ukazał się Komunikat z listą osób które zdały egzamin praktyczny w  dniu 22 października 2012 r.

Gratulujemy 7 osobom, ktore zdały egzamin z grupy 3 !