Info Grupa 2

Informacja dla osób, które nie przystąpiły jeszcze do egzaminu!

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (www.transport.gov.pl, w zakładce "Świadectwa energetyczne") ukazał się Komunikat z dnia 17 września 2012 r. -  lista osób dopuszczonych do części pisemnej w  dniu 8  października 2012 r.

"Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), ogłasza się listę osób dopuszczonych do części pisemnej egzaminu w dniu 8 października 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną przesłane pocztą."

                                                                                                 Życzymy powodzenia!

 

Informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodaki Morskiej (http://www.transport.gov.pl)  została opublikowana  lista osób dopuszczonych do części praktycznej egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (...), który odbędzie się w dniu 17 września 2012 r.

Do egzaminu zostały dopuszczone wszystkie osoby z Grupy 2 GIG, które podeszły do egzaminu w dniu 3 września  2012 r.

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (www.transport.gov.pl, w zakładce "Świadectwa energetyczne") ukazał się Komunikat z dnia 10 sierpnia 2012 r. - lista osób dopuszczonych do części pisemnej w dniu 3 września 2012 r.

"Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), ogłasza się listę osób dopuszczonych do części pisemnej egzaminu w dniu 3 września 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną przesłane pocztą."