Rekrutacja

Projekt „ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ -  AUDYTORA ENERGETYCZNEGO”

skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych i podwyższeniem kwalifikacji (w tym osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilno- prawnej). Rekrutacja do projektu prowadzona jest z uwzględnieniem zasad równości kobiet i mężczyzn.

Pozostałe warunki jakie musi spełniać uczestnik szkoleń to:

  • zamieszkiwanie (w rozumieniu KC) na terenie województwa  śląskiego i/lub  zatrudnienie na terenie województwa śląskiego,
  • posiadanie wykształcenia  wyższego, magisterskiego,
  • nie posiadanie wykształcenia, które z ramienia Ustawy  uprawnia  do wykonywania zadań audytora energetycznego,
  • po zapoznaniu się z zakresem merytorycznym kursu  i uzyskaniu pełnej informacji na temat technicznego charakteru  kursu podjęcie  decyzji o uczestnictwie w projekcie,
  • złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie projektu po spotkaniu informacyjnym (dokumenty do pobrania poniżej).

Sekretariat projektu mieści się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przy Al. Korfantego 79a w Zespole Edukacji i Szkoleń.

Sekretariat czynny jest w dni robocze od godziny 9.00 do 15.00.

Spotkania informacyjne odbyły się w dnich: 2 grudnia 2011 i 11 maja  i 23 listopada 2012 r.

O przyjęciu na każde z 8 szkoleń przewidzianych do realizacji od stycznia 2012r. do października 2013 r. decyduje Komisja Rekrutacyjna, po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, rozmowie z kandydatem  oraz z uwzględnieniem kolejności złożenia dokumentów. Obecność i udział w rozmowach kwalifikacyjnych z Komisją Rekrutacyjną jest wymagane i obowiązkowe.

Spotkania Komisji Rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dniach 17 grudnia 2011 r.  i 19 maja i 8 grudnia 2012 r.

Informacje o wynikach  rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych w dniu 8 grudnia 2012 r. można uzyskać w Sekretariacie Projektu od dnia 2 stycznia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 tel. 32 2592604 i 32/2592617.