Info Grupa 1

Informuję, że w dniu dzisiejszym 4 czerwca 2012 r. ukazał się komunikat Ministerstwa

w sprawie osób, które pozytywnie złożyła część praktyczną egzaminu:

http://www.transport.gov.pl/2-48240e6fcf427.htm/

Gratuluję Szczęśliwcom!

 

Informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodaki Morskiej (http://www.transport.gov.pl/2-49b534e8890d9.htm)  została opublikowana  lista osób dopuszczonych do egzaminu teoretycznego dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (...), który odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00.

Do egzaminu zostały dopuszczone wszystkie osoby, które zdały egzamin wewnętrzny ( Grupa 1).

Do kandydatów zostaną wysłane pisemne powiadomienia o egzaminie.

Z uwagi na fakt, że w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkolenie w Centrum Szkoleniowo-Informacyjnym GIG, opłata za egzamin została wniesiona w całości, kandydaci (GRUPA 1) podczas egzaminu nie będą musieli okazywać potwierdzenia opłaty za II część postępowania egzaminacyjnego.

Życzę powodzenia!